Wij Verzekeren

Ziekteverzuim verzekering

Bij een zieke werknemer betaalt de werkgever twee jaar lang het loon door. Wettelijk is 70 procent verplicht, maar in sommige cao’s is meer afgesproken (tot 100 procent). Die kosten lopen aardig op, want een zieke medewerker kost gemiddeld € 250 per dag. Gelukkig kun je je hiervoor verzekeren.

Daarom Wij Ziekteverzuim verzekering

 • Snel traject van offerte tot polis
 • Keuze uit verschillende verzekeraars in één offerte
 • Eigen risico zelf kiezen (van tien dagen tot een jaar)
 • In combinatie te sluiten met een contract bij een arbodienst.
 • Online ziekmelden, in één keer alle instanties op de hoogte
 • Arbodienstabonnement voldoet aan de Wet Verbetering Poortwachter
 • Arbodienst helpt met een spoedige re-integratie van de zieke werknemer.

Wat kan je gebeuren?

 • Eén van je vier werknemers raakt gewond bij een verkeersongeval. Revalideren duurt maanden, soms jaren. Het loon loopt door en je moet een vervanger inhuren
 • Je werkt zonder arbodienst en maakt een fout met het re-integratietraject. Het UWV legt je daarom een boete op
 • Je personeel is nooit ziek: het zijn harde werkers en met veel dienstjaren. Maar het verzuim stijgt als je werknemers ouder worden. Wat als je daardoor opeens twee van je tien mensen mist?

Wat is gedekt?

 • Loondoorbetaling van een zieke werknemer voor de duur van maximaal 2 jaar
 • Werkgeverslasten (indien meeverzekerd)
 • Hoogte van de uitkering afhankelijk van de gekozen verzekerde percentages (tussen 70 en 100 procent)
 • Arbodienstverlening (indien meeverzekerd). De garantie dat je voldoet aan de eisen uit de wet Verbetering Poortwachter
 • Arbodienst helpt jou bij de re-integratie van de zieke werknemer. Dat is in ieders belang!

Wat te doen bij schade?

Geef de ziekmelding online door in het programma Verzuim-Signaal. Zo zijn de verzuimverzekeraar en arbodienst op de hoogte.

De arbodienst neemt contact op met de medewerker en de verzekeraar legt het dossier aan. De verzekeraar begint met uitkering van de loonkosten achteraf (rekening houdende met het eigen risico en de ziekteduur).

Is de medewerker weer beter? Fijn! Geef dit dan online door.

Hoe komt de premie tot stand?

De premie voor de verzuimverzekering wordt bepaald door het ziekteverzuim van de afgelopen jaren, het te verzekeren SV-jaarloon en voor welk eigen risico je kiest.

Veelgestelde vragen

Moet ik mij als werkgever verplicht verzekeren voor de loondoorbetaling bij ziekte?

Nee, dat is niet verplicht. Als je genoeg financiële reserves hebt, dan mag je ook die gebruiken om loon mee door te betalen. Dit maakt je bedrijf wel kwetsbaarder, omdat kosten hoog op kunnen lopen.

Zijn werkgeverslasten mee te verzekeren?

Ja, vaak tot maximaal 25 procent van de loonsom.

Is er een maximum aan het te verzekeren loon?

Ja, het maximum ligt vaak op € 100.000 per medewerker inclusief werkgeverslasten. Dit kan per verzekeraar verschillen.

Wat is de minimale eigen risico periode?

Meestal minimaal 10 werkdagen, uit te breiden tot een maximum van 1 jaar.

Mag ik mijn eigen arbodienstverlener kiezen?

Ja, die keuze staat je vrij. Bij veel verzekeraars ben je wel verplicht om een contract af te sluiten met een arbodienstverlener.

Kan ik als DGA op de polis meeverzekerd worden?

Nee, dat is niet mogelijk. De DGA dient een AOV polis af te sluiten.

Altijd goed advies...

 • Open ma t/m vrij 8:30 - 17:00
 • Advies via chat en telefoon
 • Direct afsluiten via onze website
 • Persoonlijk advies op ons kantoor

Bezoek

Stationsweg 3E
9726 AC Groningen

Postbus 8211
9702 KE Groningen

Velden gemarkeerd met een * zijn verplicht.