Wij Verzekeren

Wia excedent

Werknemers die meer verdienen dan het maximale dagloon, komen voor het hoogste deel van hun inkomen niet in aanmerking voor een WIA-uitkering. Arbeidsongeschiktheid betekent een daling van het inkomen. Dek dit risico af met een WIA-excedent verzekering. De verzekering dekt meestal 70 procent van het bedrag boven het maximum dagloon tot aan het inkomen met een maximum salaris van € 100.000.

Daarom Wij Wia excedent verzekering (zakelijk)

 • Vakkundig advies in deze complexe materie
 • De werknemer kan een deel van de premie betalen van zijn bruto loon
 • Een prima secundaire arbeidsvoorwaarde zorgt voor tevreden personeel
 • Wij werken samen met vele grote inkomensverzekeraars.

Wat kan je gebeuren?

 

 • Je trouwe assistent bedrijfsleider komt na 20 jaar in de WGA. Hij ontvangt nu maar 46 procent van zijn oude inkomen van € 75.000. Is dit wat je wil?
 • Onrust onder het personeel wat (ruim) meer verdient dan € 50.000 per jaar. Een collega wordt langdurig ziek, wat als mij hetzelfde gebeurt?

Wat is gedekt?

De inkomens terugval in de WGA over het inkomen wat je meer verdient dan het maximum dagloon (€ 52.766 voor 2016), afhankelijk van het arbeidsongeschiktheid percentage.

Een rekenvoorbeeld bij een 70 procent dekking:

 • De zieke werknemer verdiende € 80.000 en is voor 50 procent arbeidsongeschikt
 • De WGA-gat Plus-verzekering (zonder Excedent-dekking) keert na afloop van de loongerelateerde uitkering een bedrag uit waardoor het totale inkomen samen met zijn nog verdiende inkomen uitkomt op: 70 procent van € 52.766 = € 36.932. Deze zieke werknemer valt dan terug naar circa 46 procent van zijn laatst verdiende loon
 • Over het loon boven het maximum dagloon (€ 80.000 – € 52.766 = € 27.234) verstrekt de WIA Excedent-dekking bij 50 procent arbeidsongeschiktheid en een dekkingspercentage van 70 procent een uitkering van € 9.532 (0,5 maal 0,7 maal € 27.234)
 • Het totale inkomen van de werknemer bedraagt dan € 36.932 plus € 9.532 is € 46.464. De zieke werknemer valt dan terug naar 58 procent van zijn laatst verdiende loon.

Wat te doen bij schade?

Neem na 42 ziekteweken contact op met Wij Verzekeren. Wij doen een melding van de zieke medewerker bij de WIA excedent verzekeraar.

Hoe komt de prijs tot stand?

De premie hangt af van het totale SV-loon, hoeveel werknemers je hebt en in welke sector je werkt. Een offerte ontvangen? Neem dan contact op met Wij Verzekeren.

Veelgestelde vragen

Kan iedere werknemer met een loon hoger dan het maximale dagloon verzekerd worden?

Ja, mits de werknemer bij het aangaan van de verzekering niet arbeidsongeschikt is.

Is ieder inkomen te verzekeren?

Nee, de meeste verzekeraars kennen een maximum verzekerd inkomen van bijvoorbeeld € 100.000.

Moeten alle werknemers met een salaris boven het dagloon aangemeld worden voor deze dekking?

Ja, normaal worden alle deelnemers verplicht aangemeld, behalve de op dat moment arbeidsongeschikte medewerkers.

Een facultatieve deelname is mogelijk, maar dat wordt dan specifiek op de polis vermeld. Wil een werknemer niet meedoen, dan dient die een afstandsverklaring te ondertekenen.

Altijd goed advies...

 • Open ma t/m vrij 8:30 - 17:00
 • Advies via chat en telefoon
 • Direct afsluiten via onze website
 • Persoonlijk advies op ons kantoor

Bezoek

Stationsweg 3E
9726 AC Groningen

Postbus 8211
9702 KE Groningen

Velden gemarkeerd met een * zijn verplicht.