Wij Verzekeren

Vereniging van Eigenaren

Een appartementseigenaar denkt soms dat de stenen waarvan het appartement gebouwd zijn, zijn eigendom is. Dat is niet zo! Wat je bezit is het appartementsrecht, het recht om te wonen in een gedeelte van het gebouw.

Wie een appartement in een appartementencomplex koopt, wordt automatisch lid van de VvE. Zo delen bewoners de zorg over het hele gebouw.

Daarom Wij Vereniging van Eigenaren

 • Wij bieden alle benodigde verzekeringen
 • Eén pakket met een aantrekkelijke premie
 • Dus geen dubbele verzekeringen of gaten in de dekking

Wat kan je gebeuren?

 • Een gevelplaat schiet los en verwondt een voorbijganger
 • Een lek in de garage brengt schade toe aan geparkeerde auto’s.

 

Wat is verzekerd?

De vijf mogelijke verzekeringen die je voor je VvE kunt afsluiten zijn:

 • Gebouwenverzekering, verplicht voor een VvE (met of zonder glasverzekering)
 • Aansprakelijkheidsverzekering, niet verplicht voor een VvE, wel heel verstandig.
 • Aansprakelijkheidsverzekering voor bestuurders, verstandig voor grotere VvE’s, omdat financiële claims je ook privé kunnen raken
 • Rechtshulpverzekering
 • Milieuschadeverzekering 

 

Gebouwenverzekering VvE

De Gebouwenverzekering dekt de gevolgen van schade door brand, bliksem, storm, regen, sneeuw, hagel en smeltwater. Het eigenarenbelang is ook mee te verzekeren.

Daarnaast is schade door diefstal, inbraak en vandalisme verzekerd, evenals schade als gevolg van sneeuwdruk en wateraccumulatie. De premie die de VvE betaalt, hangt af van de aanwezigheid van kantoren, winkels of horeca.

Bovendien geldt één standaard eigen risico van € 250 per schadegeval. Ook bij stormschade.

Verhuur je je appartement, neem dan contact op met Wij Verzekeren. In sommige gevallen moet bij verhuur de polis worden aangepast: er komen clausules op en de premie en dekking kan wijzigen.

Is glas meeverzekerd op de gebouwenverzekering, dan dekt deze zowel het aanbrengen van noodvoorzieningen als de kosten van het glas en het plaatsen ervan.

 

Aansprakelijkheidsverzekering VvE

Deze verzekering dekt de aansprakelijkheid van de VvE voor schade aan personen (letsel) of zaken. Je kunt kiezen uit een verzekerd bedrag van € 2.500.000 of € 1.250.000.

 

Aansprakelijkheidsverzekering voor bestuurders van een VvE

Het aanstellen van een bestuur binnen een Vereniging van Eigenaren (VvE) is wettelijk verplicht. Maar de leden van de vereniging en derden kunnen bestuurders in sommige gevallen aansprakelijk stellen.

Stel: het bestuur van de VvE doet een onvoorzichtige aanbetaling aan een bedrijf, maar dat bedrijf gaat failliet. Dan kan de bestuurder persoonlijk worden aangesproken voor de financiële schade. Deze zogeheten zuivere vermogensschade wordt niet gedekt door de eigen aansprakelijkheidsverzekering van de bestuurder.

De aansprakelijkheidsverzekering voor bestuurders voorkomt dat je schade uit je privévermogen moet vergoeden. De Aansprakelijkheidsverzekering voor bestuurders keert maximaal een bedrag uit van € 250.000. Hieruit worden zowel de kosten van verweer als de uiteindelijke schadevergoeding betaald.

 

Rechtshulpverzekering VvE

Met de Rechtsbijstandverzekering kun je bij een juridisch geschil een beroep doen op deskundige rechtsbijstand.

 

Voorbeelden:

 • Geschillen met aannemers en onderhoudsbedrijven
 • Geschillen met één van de eigenaren
 • Verhalen van de aan het gebouw toegebrachte schade
 • Geschillen met de gemeente over het onroerend goed.

 

Milieuschadeverzekering VvE

Een milieuschade is sneller ontstaan dan je denkt en de kosten van sanering lopen hoog op.

Het is een directe verzekering daarom is het niet nodig vooraf te bepalen wie aansprakelijk is voor de schade. Bij een brand ontstaat vaak verontreinigd bluswater en dat kan een forse milieuschade opleveren (isolatiemateriaal of kunststof bouwmateriaal verbrandt).

Denk ook aan kosten voor sanering, expertise rapportages en preventieve opruiming. Dit valt allemaal onder de dekking van de milieuschadeverzekering voor de VvE.

Appartementsrecht

Welke delen gemeenschappelijk zijn, verschilt per VvE. Je kan dit terugvinden in het splitsingsreglement. Bij verreweg de meeste VvE’s zijn gemeenschappelijk:

 • De buitenmuren meestal inclusief deuren en kozijnen
 • Het dak
 • Die delen van de riolering die door meer dan één appartement worden gebruikt
 • De balkonconstructies
 • Portiek, gezamenlijke ingang en galerijen

De Vereniging van Eigenaren moet bestuurd worden en verplicht ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel. Zonder KvK-inschrijving kan er een stevige boete worden opgelegd. De VvE is wettelijk verplicht om een reservefonds te hebben voor onderhoud.

Ook een meerjaren-onderhoudsplan is verplicht. VvE’s kunnen ook door de gemeente worden aangesproken op achterstallig onderhoud en verplicht worden direct onderhoud uit te voeren. Des te meer reden om een onderhoudsplan te maken!

Hoe komt de prijs tot stand?

De premie voor deze verzekeringen is maatwerk. Neem daarvoor contact op met Wij Verzekeren. Wij kunnen dan samen met jou een pakket op maat samenstellen.

Veelgestelde vragen

Waarom heeft een VvE een verzekering nodig?

Iedere VvE is verplicht een Gebouwenverzekering te sluiten voor de gemeenschappelijke eigendommen. Ook moet je de aansprakelijkheid goed verzekeren.

Wat zijn de gevolgen voor de VvE bij onderverzekering?

Onderverzekering kan grote gevolgen hebben. Stel dat een VvE de herbouwwaarde 25 procent te laag heeft ingeschat; dan krijg je bij schade ook minder uitbetaald. Het tekort moeten de eigenaren zelf betalen. Bij een schade van € 100.000 moeten vier eigenaren elk € 25.000 zelf betalen.

Wanneer kan een bestuurslid van de VvE aansprakelijk gesteld worden?

Stel er is door het bestuur van de VvE al een aanbetaling gedaan aan een bouwbedrijf voor een aanstaande verbouwing. Nu gaat kort voor de verbouwing de aannemer failliet en is de aanbetaling verdwenen in het faillissement. Vooraf was er geen onderzoek gedaan naar de kredietwaardigheid van de aannemer. Je wordt samen met de andere bestuurders aansprakelijk gesteld met je privévermogen.

Zijn zelf gedane verbouwingen en verbeteringen aan het appartement standaard meeverzekerd op de gebouwenverzekering?

Nee, deze kun je apart verzekeren. Soms op je inboedelverzekering als eigenarenbelang, soms ook op de gebouwenverzekering. Voor vragen neem je contact op met Wij Verzekeren.

Waarom kan een VvE niet zonder een aansprakelijkheidsverzekering?

Als VvE ben je wettelijk gezien eigenaar van de opstal en dus ook verantwoordelijk voor eventuele schade die de opstal veroorzaakt. De particuliere verzekeringen van de eigenaren vergoeden deze schade niet, de Aansprakelijkheidsverzekering van de VvE wel.

Kan de premie per appartement betaald worden?

Nee, dat is niet mogelijk. Het contract is met de VvE, die verrekent dit weer met de afzonderlijke leden.

Altijd goed advies...

 • Open ma t/m vrij 8:30 - 17:00
 • Advies via chat en telefoon
 • Direct afsluiten via onze website
 • Persoonlijk advies op ons kantoor

Bezoek

Stationsweg 3E
9726 AC Groningen

Postbus 8211
9702 KE Groningen

Velden gemarkeerd met een * zijn verplicht.