Wij Verzekeren

Privacy verklaring

Wanneer je onze internetsite bezoekt kunnen wij persoonsgegevens over je verzamelen, zowel direct als indirect. Wij zullen deze persoonsgegevens uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de in dit privacy statement omschreven doeleinden en alles in het werk stellen om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen.

Doel gegevensverzameling

De gegevens gebruiken wij voor het aanbieden van offertes; ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten; voor het uitvoeren van marketingactiviteiten; ten behoeve van het waarborgen van de veiligheid en integriteit van de financiële sector, voor statistische analyse en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Bij de verwerking van de persoonsgegevens gaan wij zorgvuldig te werk. Wij gebruiken alleen díe gegevens die nodig zijn voor een optimale dienstverlening. Voor zover dat niet voortvloeit uit de wet of uit verplichtingen die wij jegens jou zijn aangegaan, worden zonder jouw toestemming geen persoonsgegevens aan derden verstrekt.

Internetsites van derden

Dit privacystatement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden.

Wijzigingen privacy verklaring

De tekst van dit privacystatement kan worden aangepast wanneer nieuwe ontwikkelingen daarom vragen.

Privacy Statement Wij Verzekeren mei 2018

Privacy kaart Wij Verzekeren mei 2018

Altijd goed advies...

  • Open ma t/m vrij 8:30 - 17:00
  • Advies via chat en telefoon
  • Direct afsluiten via onze website
  • Persoonlijk advies op ons kantoor

Bezoek

Stationsweg 3E
9726 AC Groningen

Postbus 8211
9702 KE Groningen

Velden gemarkeerd met een * zijn verplicht.