Wij Verzekeren

Collectieve WGA-gatverzekering

Na twee ziektejaren stopt de verplichte loondoorbetaling van de werkgever en komt de zieke werknemer in aanmerking voor een WIA uitkering (als hij voor meer dan 35 procent arbeidsongeschikt is). Hierbij hoort de wet Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten (WGA). De uitkering hangt af van wat de werknemer nog kan. Een WGA-gatverzekering beschermt uw personeel tegen inkomensverlies.

Daarom WIJ Verzekeren

  • Vakkundig advies door onze experts
  • Wij werken samen met vele grote inkomensverzekeraars
  • Medewerker kan een deel van de premie betalen via het brutoloon
  • Een prima secundaire arbeidsvoorwaarde zorgt voor tevreden personeel

Wat is een WGA-gat?

Met een WGA-gat wordt het verschil tussen het laatst verdiende salaris van een werknemer en de WGA-uitkering bedoeld.

WIA staat voor Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, WGA voor Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten (WGA). Er zijn binnen de WIA twee soorten WIA-uitkeringen: de WGA-uitkering en de IVA-uitkering. De IVA geldt als iemand niet of bijna niet meer kan werken. De WGA als de medewerker nu of in de toekomst nog wel (deels) kunt werken.

 

Waarom een WGA-gatverzekering?

 

  • Is een werknemer voor 50% arbeidsongeschikt dan betekent dat dat hij 50% van zijn inkomen nog kan verdienen. Dat noemen we de restverdiencapaciteit. Wanneer hij hiervan minder dan de helft verdient zal hij vanuit de WIA een zeer lage WGA vervolguitkering ontvangen. Dit is slechts een percentage van het minimum loon en bedraagt circa € 7.000 op jaarbasis, plus daarbij het mogelijk verdiende inkomen. Dat betekent dat je zieke werknemer rond moet komen van circa 35% tot 40 % van het laatst verdiende loon.
  • Het komt helaas veel voor dat een zieke werknemer de helft van zijn vastgestelde restverdiencapaciteit niet kan verdienen en daardoor financieel in de problemen komt. Met een collectieve WGA-gatverzekering kun je als werkgever zorgen voor een aanvulling tot 70% van het verschil tussen het laatst verdiende loon en het minimumloon maar alleen voor het deel van het loon dat de werknemer arbeidsongeschikt is. Wij hebben een rekentool beschikbaar om dit per geval te berekenen.

Wat is gedekt?

Op de collectieve WGA-gatverzekering is deel van de inkomens terugval in de WGA gedekt. Deze verzekering vult aan tot 70 procent van het verschil tussen het laatst verdiende loon en het minimumloon, maar alleen voor het deel van het loon dat de werknemer arbeidsongeschikt is.

Voorbeeld: Je werknemer verdient € 40.000. Hij wordt ziek, raakt in de WGA en heeft een restverdiencapaciteit van 50 procent. Dat betekend dat hij daarvan de helft, €10.000 moet verdienen. Dat lukt hem niet: dat werk is voor hem niet beschikbaar dus hij verdient maar € 8.000. Dat betekent dat hij vanuit de WGA een klein percentage van het minimumloon, circa € 7.000 ontvangt.

Daarbij nog € 8.000 die hij zelf verdient maakt € 15.000 per jaar aan inkomen. De collectieve WGA-gat verzekering vult aan: 70 procent van (€ 40.000- € 18.290) maal 50 procent (AO percentage) = € 7.378. Zijn totale inkomen bedraagt dan € 22.378.

Wij hebben een rekentool beschikbaar om dit per geval te berekenen.

Extra dekking

Deze dekking is uit te breiden naar WGA-gat plus verzekering. Is de werknemer tussen de 35 en 80 procent arbeidsongeschikt, dan vult deze verzekering het inkomen volledig aan tot 70 procent van het laatst verdiende loonHet maakt hierbij niet uit of werknemer zijn restverdiencapaciteit wel of niet voor 50 procent of meer benut.

Wat te doen bij schade?

Is de werknemer 42 weken ziek? Neem dan contact op met Wij verzekeren. De melding geven wij door aan de WGA-gat verzekeraar en wij helpen je met de verdere afhandeling.

Hoe komt de prijs tot stand?

De prijs van de verzekering hangt af van het aantal werknemers, de totale SV loonsom en de sector waarin je werkzaam bent. Vaak nog geen € 10 per maand per werknemer.

Veelgestelde vragen

Wat is een WGA-gatverzekering?

Met een collectieve WGA-gatverzekering kun je als werkgever zorgen voor een aanvulling tot 70% van het verschil tussen het laatst verdiende loon en het minimumloon maar alleen voor het deel van het loon dat de werknemer arbeidsongeschikt is. Wij hebben een rekentool beschikbaar om dit per geval te berekenen.

Tot welk maximaal loon vult de WGA-gatverzekering het inkomen aan?

Tot het maximale dagloon. Dit is € 52.766 op jaarbasis in 2016. Voor de hogere inkomens kun je een excedentverzekering afsluiten.

Hoelang loopt deze uitkering door?

Dat hangt af wat is afgesproken ten tijde van afsluiten. Dat kan zijn tot 62 of 65 jaar of tot de AOW datum.

Kan iedereen aan deze collectieve verzekering meedoen?

Alle werknemers kunnen aan deze collectieve regeling meedoen, behalve degenen die al arbeidsongeschikt zijn.

Is deze verzekering duur?

Nee, voor nog geen € 10 per werknemer per maand sluit je al zo’n polis af. Een prima secundaire arbeidsvoorwaarde! Voor de Plus-dekking liggen de premies hoger.

Altijd goed advies...

  • Open ma t/m vrij 8:30 - 17:00
  • Advies via chat en telefoon
  • Direct afsluiten via onze website
  • Persoonlijk advies op ons kantoor

Bezoek

Stationsweg 3E
9726 AC Groningen

Postbus 8211
9702 KE Groningen

Velden gemarkeerd met een * zijn verplicht.